وبلاگ ها

 خواص انگبین ها

خواص انگبین ها

خواص معجزه آسای انگبین هاانگبین ها مواد شیرینی هستند که به طور طبیعی به صورت صمغی شکل روی درختچه های خاردار تشکیل می شوند. این مواد از دیرباز به عنوان...

نویسنده : arash /   0 دیدگاه
 ترنجبین و خواص آن

ترنجبین و خواص آن

خارشتر ایرانی (ترنجبین)نام محلی: خار آدورقسمت های مورد استفاده: از این گیاه یک ماده قندی به نام ترنجبین که در واقع مان می باشد به خارج ترشح می گردد.تر...

نویسنده : arash /   0 دیدگاه
 معنی لغوی گز

معنی لغوی گز

تاریخچه ای از گزواژه گز دارای چندین معنی است. بعنوان یکی از واحدهای قدیم اندازه گیری طول معادل 60 سانتیمتر است. نام نوعی تیر بدون پر و پیکان است. در ط...

نویسنده : arash /   0 دیدگاه